Obtinerea Autorizatiei ANPC pentru Magazinele de Bijuterii (inclusiv Online)

Obtinerea Autorizatiei ANPC pentru Magazinele de Bijuterii (inclusiv Online)#1

Pentru a putea comercializa bijuterii din metale pretioase (aur sau argint) aveti nevoie de un furnizor de bijuterii de incredere - iar Dimas Gold va sta la dispozitie in acest sens - si de o Autorizatie din partea A.N.P.C. pentru Efectuarea de Operatiuni cu Metale Pretioase.

 

Dosarul necesar autorizarii include urmatoarele:

1. Cerere de Autorizare: Download

 

2. Copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de inregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative in vigoare;


3. Certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducatorilor;


4. Declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevazute in aceasta si in documentele anexate corespund realitatii si ca are la cunostinta ca falsul in declaratii se pedepseste potrivit legii penale;


5. Avizul eliberat de organizatiile patronale legal constituite, care sa ateste ca sediile secundare sunt organizate si dotate corespunzator specificatiilor operatiunilor desfasurate si, dupa caz, ca personalul utilizat este calificat in domeniu;


6. Copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare a societatii comerciale si, dupa caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care sa rezulte ca desfasoara activitati cu metale pretioase, cu aliajele acestora si cu pietre pretioase;


7. Dovada achitarii taxelor de autorizare (copia certificata pentru conformitate cu originalul)

 

Contul in care se achita taxele de autorizare este deschis la ATCPMB (Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti) si are numarul:
RO31TREZ7005032XXX004173 deschis la A.T.C.P.M.B.
Beneficiar ANPC, COD FISCAL R4266502


Taxa de autorizare este de 400 RON / OPERATIUNE.

 

Dosarul se poate depune la:

- Oficiile pentru Protectia Consumatorilor Teritoriale, de unde se poate obtine pe loc si o autorizatie provizorie;
- Prin Posta la adresa DMPPP: Str Fabrica de chibrituri nr 30 , intrarea 3 (prin str. Miculescu), sector 5 Bucuresti, Tel/fax 021/318.46.35